Make the holidays special for someone

Operation Touch Main Page

Preview and download the songs and artwork

Navigate the songs and artwork to preview and download them

Melissa Pierre-Louis - Touch Someone

Note: The artwork is designed to fit in a jewel case. If using a slim case then you can use the front cover and back of the front cover artwork and slide it the pocket of the slim case. After the pdf artwork loads in your browser use the icon of your browser to save the artwork on your computer disk. Alternately you can download a zip file containing all the artwork.

Sing We Noel


Lyrics and Music: Marc-Arthur Pierre-LouisChrist is the Lord of Christmas

Christ is the peace of Christmas

Christ is the gift of Christmas

Christ is the way to the right Christmas

Christ is the God of Christmas

Christ is the joy of Christmas

Christ is the hope of Christmas

Christ is the way to the right Christmas


Chorus


The God of heaven left his glory above

He came down to show his love

So we celebrate, celebrate Christmas

Cause we know the meaning of Christmas

When we celebrate not just to celebrate

But celebrate a gift so great

The wonderful, marvelous, blessing

To exalt savior and King

Sing we Noel (3x)


Christ the wonder of Christmas

Christ the meaning of Christmas

Christ the reason for Christmas

Christ the power who goes beyond Christmas

Christ the baby of Christmas

Christ born the day of Christmas

Christ the message of Christmas

Christ the power who goes beyond Christmas


Bridge


There is a song in the air

Making the time feel so rare

And it says that you care

To redeem fair and square

From the grips, the grips of despair

There is a song in the air

It really sounds like a prayer

That we want to declare

To our savior so fair

With you we need a love affair

Fete bon Nwel


Pawòl ak Mizik: Marc-Arthur Pierre-LouisNwèl se pa fèt san mèt

Nwèl se pa plezi nèt

Nwèl pa fèt sèl pou fèt

Gen yon rezon ki fe nwèl te fèt

Nwèl se pa fet san mèt

Nwèl se pa plezi nèt

Nwèl pa fet sel pou fèt

Gen yon rezon ki fe nwel te fèt


Chorus


Bondye nan sièl

Kite bèl glwa li

Desan vinn rete avèk nou

Se sa ki vreman nwèl la

Se pou sa nou fete fèt la

Si nou ta va fete fèt la

San nou pa ta konnen mèt la

Ta va genyen mank nan fèt la

Se pou sa nou dwe fete

Fete bon nwèl


Nwèl se yon fèt san parèy

Nwèl se yon fèt gran mèvèy

Nwel se fèt ak konsekans

Pa gen lot fèt ak si gran empotans

Li fèn sonje yon sovè

Ki te desann sou latè

Vinn ba nou yon si gwo chans

Wi pa gen fèt ak si gran empotans


Pon


Gen yon chante kap chante

Gen yon bèl son kap monte

Se yon kokenn mizik

Se yon manman kantik

Ki di ou vinn mate dezespwa

Gen yon chante kap chante

Gen yon bèl son kap monte

Nou tout ap lapriyè

Avek yon kè sensè

Di-w mèsi pou yon si gwo espwa

Touch Someone


Lyrics and Music: Marc-Arthur Pierre-LouisDespair will ruin the soul

When there's nowhere to turn

And there's no one to call

And there's no means to reach

And mood is dark

Faith is weak

Hope is gone

And It's time to give up


But just a smile, a gentle touch

Will, bring, will bring the spark that lights up hope

Just like the fire that burns for Christmas

The meaning is so clear

And there's somebody near

Why not, why not

Give it a shot

Reach out and touch someone for Christmas


How nice to set a goal

No matter big or small

A smile placed on a face

Will warm the heart indeed

I will hurry

Christmas bells

Are ringing

Soon the year will all be gone


But just one deed, not even much

Will give, will give a jolt and warm up hope

Just like the fire that burns for Christmas

The meaning is so clear

And there's somebody near

We're made to care

So I will dare

Reach out and touch someone for Christmas

The need is there

So won't you dare

Reach out and touch someone for Christmas

Lonje Men


Pawol ak Mizik: Marc-Arthur Pierre-LouisDezespwa se zam fann fwa

Lè tout pòt kadnase

Pa gen moun ki pran ka-w

Solèy ou pa leve

Men nan machwè

Fòs ale

Ou bloke

Ou santi-w pa anvi viv

 

Poutan si zòt ta menm gade-w

Yon jès ta fè-w santi lavi boujonnen

Menn jan fèt nwèl dwe pot espwa lavi

Nou pap pale an daki

Genyen moun kap soufri

Fòn di yon mo

Pa vire do

Lonje men bay prochen pou nwèl la


Travay kombit se bèl bagay

Piti kou gro tout bay

Met men nan men prochen-w

Fè-w santi-w moun total

Se pou-w prese

Fèt nwèl la

fin rive

Talè ane-a kaba


Poutan si zòt ta menm gade-w

Yon jès ta fè-w santi lavi boujonnen

Menn jan fèt nwèl dwe pot espwa lavi

Nou pap pale an daki

Genyen moun kap soufri

Voyon koudèy

Lavi andèy

Lonje men bay prochen pou nwèl la

Voyon koudèy

Lavi andèy

Lonje men bay prochen pou nwèl la

Une Main


Paroles et Musique: Marc-Arthur Pierre-LouisLe desespoir nous détruit,

Quand la vie est traquée

On ne sait à qui crier,

Tous nos moyens rendus,

Des nuages sombres

lugubres,

Rien ne va,

On se fiche de tout!


Mais un sourire, un gentil mot

Font jaillir l'etincelle rallumant l'espoir

Comme le feu qui brule à Noel

Le sens de l'instant est clair

Pas besoin d'un grand flair

Et pourquoi pas

Un premier pas

Une main au prochain pour Noel


Un élan d'humanité

est grand en qualité

Restaurer le sourire

Nous rechauffe le coeur

Faut s'empresser

Car Noel

Carillone

L'année file entre les doigts


Mais juste un geste, même pas gros

Fait jaillir l'étincelle rallumant l'espoir

Comme le feu qui brule à Noel

Le sens de l'instant est clair:

Quelqu'un connait l'enfer

C'est notre cause

Alors qu'on l'ose:

Une main au prochain pour Noel

Cela s'impose

Alors qu'on l'ose:

Une main au prochain pour Noel

Thank You Emmanuel


Lyrics and Music: Marc-Arthur Pierre-Louis


We thank you Emmanuel

We thank you for Noel

Lord we than you for the plan

You made to rescue man(4 lines)

 

Refrain


A baby in a manger

Will save us from the danger

of a life of loneliness

and a life of godlessness

We thank you at Noel

We thank you, Emmanuel

 

We thank for the reason

We celebrate the season:

Ageless God you stepped in time

And showed your love sublime(4 lines)

 

Bridge


Lord we thank you

We thank you

For salvation so free

For all that we will be

 

We thank you for the angels

And concert with archangels

Who praised the newborn king,

Inviting us to sing


Refrain


A baby in a manger

Will save us from the danger

Of a live loneliness

And a life of godlessness

We thank you

There's no more loneliness

And no more godlessness

We thank you

There's no more shamefulness

And no more godlessness

We thank you, we thank you

We thank you, we thank you

We thank You!

Mèsi Emanyèl


Pawòl ak Mizik: Marc-Arthur Pierre-Louis


O Mèsi Emanyèl

Nou di Mèsi pou nwèl

Sènyè Mèsi pou fason

Ou vinn ba nou padon(repete 4 liy)

 

 

Yon ti bebe nan yon krèch

Vini pou li fè rechèh

Tout moun ki te pèdi

Nou tout ki te modi

O mèsi, wi mèsi

O mèsi Emanyèl

 

O Mèsi pou rezon

Ou te genyen dizon

avek tout latrinite

vinn fè nou charite

 

Pon

 

Senyè mèsi

Wi mèsi

Nou achte san peye

se bagay mèveye

 

Wi mèsi pou tout zanj

ansan a tout akanj

Ki tap bay ti wa-a ochan

E montren yon bèl chan

 

 

Yon ti bebe nan yon krèch

Vini pou li fè rechèh

Tout moun ki te pèdi

Nou tout ki te modi

O mèsi

Kounye-a-n pa pèdi

Kounye-a-n pa modi

wi mèsi

Nou ka achte kredi

Sou ou jounen jodi

Wi mèsi, wi mèsi

Wi mèsi, wi mèsi

Wi mèsi

Merci Emmanuel


Paroles & Musique: Marc-Arthur Pierre-Louis


Oh merci Emmanuel

Oui merci pour Noel

Oui merci pour la facon

dont tu offres le pardon

 

Refrain

 

Un enfant dans la crèche

Est v'nu a la recherche

De ceux qui sont perdus

Et de tous les vendus

Oh merci

Oui merci

Oh merci Emmanuel

 

Merci pour la raison

nous celebrons la saison

Dieu tu entras dans le temps

Mu par l'amour constant

 

Pont

 

Seigneur merci

Oui merci

Tu donnes en verité

Vie en eternité

 

Merci pour tous les anges

Merci pour les archanges

Louant le roi nouveau-né,

Invitant a chanter

 

Refrain

 

Un enfant dans la crèche

Est v'nu a la recherche

De ceux qui sont perdus

Et de tous les vendus

Oh merci

Nous ne sommes plus perdus

Ton pardon est rendu

Nous ne sommes plus vendus

Ton sang est répandu

Oh merci, oui merci

Oh merci, oui merci

Oh merci

 

 

 

icon1 icon2 icon3

themed image